Satürn Makina Elektrik Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti.

Duman Emme Sistemleri

Duman Emme Sistemleri

KAYNAK DUMANI

Dolgu metalinin kaplandığı akıcıdan (inorganik florid) Sıcak ve mor ötesi ışınım nedeniyle havada bulunan kimyasalların veya klorinli hidrokarbonların reaksiyona girmesinden (azotdioksit, ozon, fosgen) Kaynak alanını örten inert gazlardan (karbondioksit, helyum, argon) Kaynak dumanına maruziyetin sağlık etkilerini belirlemek, dumandaki zararlı olduğu bilinen çok fazla kimyasal nedeniyle zordur.(OSHA) Kaynak dumanına karşı korunmasız kalınması sonucu çalışan personelin kısa ve uzun süreli sağlık etkileri görmesi kaçınılmazdır.

Tüm kaynakçılar risk altında olmasına karşın, sigara içenler için daha büyük bir risk söz konusudur.

Kaynak dumanları

Kaynak işlemleri sırasında gazların yanı sıra duman açığa çıkar. Duman, sıcak metal buharlarının soğuması ve çok küçük

partiküller şeklinde yoğunlaşması ile oluşur. Bu partiküller, metal yapıda olabilirler.

Sıklıkla 1 mikrondan daha küçüktürler.

Kaynak gazları ve dumanları

Gazlar ve dumanlar vücuda solunum yoluyla girerler. Sağlıklı bir vücut bu gaz ve dumanların önemli bir bölümü ile başa çıkabilir.

Karbon dioksit ve argon gibi gazlar, çok yoğun maruz kalınmadıkça, relatif olarak zararsızlardır. Ancak karbonmonoksit, nitrojen oksitler ve ozon gibi gazlar aşırı toksiktir.